Parken 2

Beskrivning av  Parken2

Planlösning

Planlösning

Balkongen ligger lite åt sydväst.

Originalinredningen i köket. Vill nog byta ut laminatskivan...

DSC00073
Exempel på originalinredningen i köket. Såklart ingår kakel och större diskho och köket kommer att vara större etc...
 Vill nog byta ut laminatskivan...

Trasig bil

Trasig bil

Så här såg det ut när vår bil stannade på Essingeleden. Vi var på väg ner till torpet. Som tur var kom vägassistans och hjälpte oss. Tack också till Pappa för att vi fick låna din bil för att kunna åka ner. Vår bil står fortfarande still.... väldigt still....

Ny lägenhet

Ny lägenhet

Så här kommer huset som vi ska flytta till om ca  2 år att se ut. Planlösning kommer att komma upp snart.

Ljung

Ljung
Efter ensvis rensning i rabatten,det var hysteriskt mkt rötter i den, satte vi dessa.
Bilden är drygt en månad gammal.

Höstblommor

Höstblommor
Dessa dök upp i rabatten i oktober.

Ko

Ko
Dessa små sötnosar ser man på håll från Torpet.
Gillar att de får vara ute så länge som möjligt!

Reflex


Reflex
Har inte så mkt med torpet att göra, men här är min eld-fläjmreflex.

Nu finns det vatten i ån igen

 ÅnFrån att efter denna torra sommar ha varit mer som ett dike än en å, så har nu vår lilla å börjat se ut som en (å) igen. :-)

Fortfarande inte så mkt grönt på sidorna... Även om det ser lite dikesaktigt  fortfarandeut så tror jag ändå att det kommer att kunna ta sig till våren.

Vad är ett torp?

Från Wikipedia:
Torp
betydde ursprungligen under medeltiden en avskilt belägen gård i motsats till gårdar i en by (dvs gårdar som ligger samlat), ofta ett nybygge på allmän mark (jfr tyskans Dorf och holländskans dorp som dock båda idag översätts med by).

När Gustaf Vasa på 1500-talet införde skattskyldighet för alla jordegendomar skapades olika "skatteklasser" efter markens storlek, räknat i mantal. Gårdar som var mindre än lägsta mantalsklassen, men inte var så små att de blev helt skattefria, klassades då som torp och fick betala 1/4 av full skatt.

Under 1600-talet kom beteckningen torp alltmer att användas om små jordbruk som ingick i en större egendom (större gårdar, herrgård eller statsägd mark (kronans mark) men som brukades av annan än markägaren. Brukaren, kallad torpare, betalade då "hyra" till ägaren i form av dagsverken. Mot slutet av 1800-talet minskade antalet torp drastiskt1 och betalning genom dagsverken ersattes med kontant betalning (arrende). Genom lagar 1907-9 likställdes dagsverkesbetalning med kontant arrende och torparens ställning stärktes därigenom. Många torp köptes fria av sina torpare och blev då egna fastigheter.

Genom en lag 1943 förbjöds dagsverksarbete. Ordet torp mister därmed sin betydelse som arrendeform och används idag ofta om en liten, äldre stugalandsbygden, ofta använd som sommarstuga.


Snö

Idag snöade det i Sthlm. Men nu är allt borta. Det smälte redan när det hamnade på marken.  Önskar att det ser ut så här på vårat torp efetrsom vi ska ner i helgen... :-)

Snö på torpet?

Men eftersom torpet ligger i Ö-götland så får vi nog vänta på snön lite till.

RSS 2.0